OLKWEB logo

 VOPP Kontaktinfo

Velkommen til Valdres opplæringskontor!

- Den naturlige samarbeidspartner når det gjelder
  fag- og yrkesopplæring i Valdres.

 
Godkjent Laerebedrift

 

 

"Det første en mester gjør, er å lære"