OLKWEB logo

 VOPP Kontaktinfo

For bedriften

Hva betyr det å være lærebedrift – ekstra arbeid eller ekstra ressurs?
Å være lærebedrift er en lønnsom investering. Lærlingen/lærekandidaten bidrar til verdiskapning i virksomheten, samtidig som han/hun er under opplæring.
Ved å utdanne en fagarbeider bidrar bedriften til å sikre bransjens framtid. En lærebedrift oppfattes som en ansvarlig aktør i bransjen.

Hva kreves av en lærebedrift?

• Godkjenning som lærebedrift
• Kvalitetssikring / dokumentasjon av opplæringa
• Intern opplæringsplan
• Skriftlig vurdering av lærlingen hvert halvår
• Rapportering til fylkeskommunen

Hva kan det tilføre bedriften å ha lærling?

• Større fokus på fag og opplæring
• Øker yrkesstoltheten blant medarbeiderne
• Rekruttering av egne medarbeidere med "riktig" utdanning
• Økt kompetanse i bedriften
• Konkurransefortrinn