OLKWEB logo

 VOPP Kontaktinfo

Lærling

Søke lærlingplass

Veien til Fag- eller svennebrev i de fleste yrkesfagene inkluderer 2 års læretid i bedrift. (kortere eller lengre for noen fag). Etter avlagt og bestått fag/svenneprøve blir du fagarbeider i ditt fag.

For å bli lærling må du søke på vigo.no med MinID innen 1. Mars, for at du skal bli registrert hos fylkeskommunen. Du får da rett til å søke lån og stipend i Lånekassen, og lærebedrifter i hele fylket får vite at du er søker til lærefag.

VIKTIG: Du har selv ansvar for å skaffe deg lærlingplass.

Du må finne ut hvilke bedrifter som tar inn lærlinger , og som er godkjente lærebedrifter, og ta kontakt med disse.

I Valdres finnes det veldig mange godkjente lærebedrifter innen flere forskjellige fag, flere enn du kanskje visste om.

Valdres opplæringskontor har oversikt over ledige lærlingplasser i distriktet, og kan gi deg råd og veiledning i søkeprosessen.

223-23-fag_svennebrev

Læretida

Det første som skjer etter at du har fått lærlingplass er at det blir tegnet en lærekontrakt der det bl.a står hvor lang læretida skal være. Så skal du ha en arbeidsavtale der det står noe om hvor mye du skal ha i lønn, om arbeidstid, ferie, osv. Dine plikter og rettigheter er nå som for alle andre arbeidstakere. Du har rett på lovbestemt opplæring i bedriften, men husk at lærekontrakten kan heves hvis du ikke overholder din del av avtalen.

I løpet av læretida skal du dokumentere din egen opplæring. Det vil si at du må føre logg for å vise hva du har vært gjennom av målene i læreplanen. Valdres Opplæringskontor tilbyr lærlingene et nettbasert system der du kan dokumentere ved hjelp av en app på telefonen din.

Lærebedriften skal hvert halvår gi deg en skriftlig vurdering i forhold til hvor langt du er kommet i den faglige opplæringa.

Valdres opplæringskontor veileder deg og bedriften gjennom hele læretida, og melder deg opp til fag/svenneprøve.

 

Lenker

www.vilbli.no
www.utdanning.no
www.vigo.no