OLKWEB logo

 VOPP Kontaktinfo

Om Vopp

Valdres opplæringskontor SA

- Er et samvirkeforetak med både kommuner og bedrifter som andelseiere.
- Er et tverrfaglig opplæringskontor som skal påta seg ansvaret for opplæring hos medlemsbedriftene.

Hva er et opplæringskontor og hvorfor bli medlem?

Det er et uttalt mål i fylkeskommunen at flest mulig av lærebedriftene blir medlemmer i opplæringskontor. Et opplæringskontor er et organisert samarbeid mellom flere bedrifter om opplæringen av lærlinger og lærekandidater. Lærekontrakten/opplæringskontrakten tegnes da med opplæringskontoret, som ansvarlig for læreforholdet, mens den enkelte bedrift har arbeidsgiveransvaret for lærlingen/ lærekandidaten. Opplæringskontoret administrerer og følger opp læreforholdene. Opplæringstilskudd utbetales til opplæringskontoret, og medlemsbedriftene avgjør på årsmøte hvor mye av overskuddet som skal utbetales til den enkelte medlemsbedrift.

Dette gjør Valdres opplæringskontor:

- Være et nettverk av bedrifter i samme bransje som kan effektivisere opplæringen og gi et godt og variert opplæringstilbud.
- Arbeider med rekruttering av lærlinger/lærekandidater til bedriftene
- Følger opp/veileder bedriftene i arbeidet med lærlingene
- Utarbeider interne opplæringsplaner sammen med bedriften
- Organiserer og gjennomfører eventuell teoriopplæring
- Kvalitetssikrer og dokumenterer opplæringa, med rapportering til fylket
- Er et viktig bindeledd mellom skole, næringsliv og offentlige myndigheter
- Deltar i vurderingssamtaler mellom lærling og bedrift.
- Bistår lærebedriften/lærlingen med å løse utfordringer eller evt. problem
- Oppmelding til fag/svenneprøve

Hos Valdres opplæringskontor finner du folk med bakgrunn fra lokalt næringsliv og med godt kjennskap til dagens utdanningssystem. Vi er opptatt av å finne gode, praktiske løsninger på alle utfordringer som følger med å drive fag- og yrkesopplæring ute i bedriftene.