OLKWEB logo

 VOPP Kontaktinfo

Våre fag

Valdres opplæringskontor er et tverrfaglig opplæringskontor, det vil si at vi tar inn lærlinger i flere forskjellige fag. I dag har vi godkjente opplæringsbedrifter og lærlinger i disse fagene:

• Dataelektronikerfaget
• Helsearbeiderfaget
• Institusjonskokk
• Rørleggerfaget
• Reiselivsfaget
• Tømrerfaget
Næringslivet i Valdres svært allsidig, og vi vil etter hvert få opplæringsbedrifter innen flere fag, for eksempel:
• Glassfaget
• Kokkefaget
• Trykkerfaget
Ellers tar vi imot bedrifter og lærlinger innen de fleste fag, du kan lese mer om de forskjellige fagene på www.vilbli.no

 

 • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Produksjonselektronikerfaget
 • Anleggsmaskinførerfaget
 • Dataelektronikerfaget
 • Helsearbeiderfaget
 • Gjenvinningsfaget
 • Institusjonskokk
 • Rørleggerfaget
 • Reiselivsfaget
 • Tømrerfaget
 • Murerfaget
 • Salgsfaget
 • Glassfaget
 • Frisørfaget

 

Ellers tar vi imot bedrifter og lærlinger innen de fleste andre fag, du kan lese mer om de forskjellige fagene på www.vilbli.no.